U verdient een fijnstof vrije lucht

Wij hebben een duurzame en kosten-effectieve oplossing

Fijnstof is niet langer een kwestie van angst. StaticAir heeft een innovatieve techniek om fijnstof te reduceren. Een oplossing die werkt. Buiten, in de openbare ruimte, en binnen, op werkplekken. Het is onze missie om een fijnstof vrije leef- en werkomgeving te realiseren.

Info aanvragen

Jouw gezondheid

is in het geding

De cijfers zijn dodelijk!

Fijnstof is overal. Op de plek waar je werkt, de plaats waar je woont, de omgeving waar je sport. Wanneer je verontreinigde lucht inademt komt fijnstof  in je longen en via de longblaasjes ook in je bloed. Fijnstof bevordert astma, vermindert de longfuncties, vermindert de vaatfuncties, verhoogt de bloeddruk en het risico op bloedstolsels. Fijnstof heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid op de korte en lange termijn. Fijnstof heeft invloed op de kwaliteit van leven en de levensverwachting.

Info aanvragen

Fijnstof is overal

StaticAir reduceert de

fijnstof in de lucht

De lucht die we dagelijks inademen is niet zo veilig als we denken. Smog waarschuwingen in grote steden. Luchtvervuiling afkomstig van landbouw intensieve veeteelt op het platteland. Gevaarlijke uitlaatgassen van het verkeer. Metaalgassen in de werkplaats.

Fijnstof is ook op de plaats waar jij ademhaalt.

Info aanvragen

Wat zit er in de lucht die we inademen?

Grof stof, bacteriën, virussen, roet, mineralen, zout deeltjes

Het meeste fijnstof wordt veroorzaakt door menselijk toedoen. Verkeer, scheepsvaart en industrie zijn grote luchtvervuilers. Er zijn ook veel natuurlijke bronnen van fijnstof. Voorbeelden zijn fijnstof dat afkomstig is van de zee of woestijn.

Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Info aanvragen

StaticAir reduceert fijnstof

Het initiatief ligt bij u

Uit verschillende studies blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. De WHO (World Health Organisation) geeft duidelijk aan dat de huidige vastgestelde norm van 40 microgram/m3 PM10 te hoog is. Deze dient gehalveerd te worden om een betere gezondheid na te streven. Desondanks worden zelfs de huidige fijnstof normen wereldwijd overschreden. Ook in Nederland.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een Dossier ‘Fijn stof’ met Regelgeving en Beleid.

Het is de missie van StaticAir om een fijnstof vrije leef-en werkomgeving te realiseren.

Info aanvragen