Overweldigend resultaat

Fijn stof reductie in pluimveestallen

De overheid heeft geconstateerd dat er veel uitstoot is van fijnstof in stallen waar pluimvee wordt gehouden. De uitkomsten van fijnstof metingen in de omgeving zijn zorgelijk.

Omwonenden lopen een verhoogd risico op schadelijke effecten op hun gezondheid. (www.rijksoverheid.nl)

Voor ons genoeg redenen om twee pluimveestallen te zoeken waar we een gedegen test konden doen. De praktijktest is gedaan in één cyclus van 5 1/2 week bij twee vleeskuiken stallen van gelijke grootte, 2400 m³, met een gelijke luchtstroom en een gelijk aantal vleeskuikens. Eén stal werd voorzien van 6 prototypes van het StaticAir Pamares systeem. Beide systemen werden op dezelfde wijze gemonitord.

Info aanvragen

Overweldigend resultaat

Fijn stof reductie in pluimveestallen


• 1 testcyclus van 5 ½ week.
• 13,000 vleeskuikens
• Fijn stof aanbod van 2000 μg/m³
• Een gebouw inhoud van 2400 m³
• Een lucht stroom van 1m/s
• 6 Pamares systemen
• Totaal energie verbruik van 108Watt

De visuele resultaten zijn duidelijk zichtbaar, al na 6 dagen. Ook is duidelijk dat de werking van de StaticAir Pamares niet negatief wordt beïnvloed door de ophoping van gereduceerd, aangetrokken fijnstof. In tegenstelling tot een systeem dat gebruik maakt van filters. Aangetoond is dat de reductie van fijnstof op 400 M3 luchtvolume gemiddeld 50% was met pieken tot 85% per StaticAir Pamares bij een stroomverbruik van 108 Watt.

Heeft u interesse in meer informatie over deze test neem dan contact op.

Info aanvragen
staticair-in-de-praktijk-pluimvee-02